Moderná komplexná kúpeľná liečba využíva prostriedky balneoterapie, klimatoterapie, fyzikálnej terapie (termoterapie, hydroterapie, fototerapie, elektroterapie a mechanoterapie), kinezioterapie, farmakoterapie i psychoterapie. Významnú úlohu má samotný kúpeľný režim.

 

BALNEOTERAPIA VYUŽÍVÁ PRÍRODNÝCH ZDROJOV

balneoterapiaSlovo balneoterapia pochádza z latinského slova Balneum - kúpeľ. Ako teda z názvu vyplýva, jedná sa o kúpeľnú liečbu, ktorá je v dnešnej dobe pacientmi stále viac vyhľadávaná. Balneoterapia v sebe zahŕňa liečebné procedúry, pri ktorých sa využíva hlavne liečivých prírodných zdrojov. Balneoterapia využíva prírodné liečivé prostriedky, ktoré sa podľa využitia delia predovšetkým na liečivé vody, peloidy, plyny a liečivú klímu. Liečivé účinky týchto prírodných zdrojov sa využívajú predovšetkým k zlepšovaniu celkového zdravotného stavu pacienta a balneoterapia slúži často ako prevencia pred ochorením

 

KÚPELE, OBKLADY A POLIEVANIE

Balneoterapia je často využívaná aj pri liečbe rôznych ochorení, patologických stavov a k všeobecnej zdravotnej rekonvalescencii. Balneoterapiu aplikujeme väčšinou v rámci komplexnej kúpeľnej liečby a delíme ju na dva základné druhy. Vonkajšia balneoterapia, ktorá využíva predovšetkým procedúry, ako sú kúpele, obklady a polievanie a balneoterapia vnútorná, ktorá je zameraná predovšetkým na liečbu pitným režimom a inhaláciou.

 

BALNEOTERAPIA JE VODOLIEČBA

Balneoterapia ako vodoliečba, to sú hlavne celotelové vírivé kúpele, ktoré sú veľmi vhodné pre pacientov s bolesťami chrbtice a svalov. Perličkové kúpele sú zase dobré pri celkovej únave organizmu, migréne a tiež ako vhodná relaxácie. Balneoterapia, to sú ale tiež aj rašelinové alebo parafínové zábaly a solux. Ten sa používa ako príprava pred masážou k uvoľneniu svalových spazmov. Balneoterapiu je vhodné spríjemniť rôznymi prísadami, ktoré zosilňujú liečebný účinok procedúry.

 

BALNEOTERAPIA A MINERÁLNE KÚPELE

Balneoterapia v sebe skrýva veľký počet procedúr, medzi ktoré patria aj obľúbené a vyhľadávané minerálne kúpele. Medzi najvyhľadávanejšie kúpele patria napríklad sírne, uhličité alebo horečnaté. Tieto terapie fungujú na princípe, že vaša pokožka vstrebáva do organizmu minerálne látky, ktoré potom vyvolávajú v organizme príslušné reakcie. Ďalšou výhodou minerálnych kúpeľov je spojenie vysokej teploty vody (okolo 40 ° C) a liečivých minerálnych látok, ktoré sa často využívajú pri liečbe kardiovaskulárnych a reumatických ochorení. Kúpele ďalej lekári odporúčajú pri kožných a gynekologických problémoch alebo dokonca poruchách štítnej žľazy.

Pre spríjemnenie vodoliečebných procedúr je možné do kúpeľa pridávať ďalšie prídavné látky ako sú kúpeľové oleje s obsahom éterických olejov, ktoré majú radu ďalších priaznivých účinkov na pokožku a celý organizmus.

 

CIELE BALNEOTERAPIE

BalneoterapiaHlavným cieľom balneoterapie je snaha dostať ľudský organizmus do stavu, kedy je maximálne schopný využiť svojich samoliečiace a samoregulačných vlastností. K tomu sa momentálne využíva prírodných liečivých zdrojov a rehabilitácia, ktorá je nastavená individuálne. Práve táto liečebná starostlivosť zvyšuje odolnosť proti stresu, zvyšuje obranyschopnosť organizmu, upravuje látkovú výmenu a hormonálnu riadenie organizmu. Balneoterapia celkovo pozitívne ovplyvňuje ľudský organizmus a zvyšuje rozsah všetkých funkčných schopností. Pozitívnych výsledkov je dosiahnuté nielen u osôb dospelých, ale aj u detských pacientov.

 

BALNEOTERAPIA V GYNEKOLÓGII

Balneoterapia je v dnešnej dobe čím ďalej tým viac využívaná v gynekológii. Gynekológia využíva balneoterapiu predovšetkým pomocou kúpeľných metód ako sú na napríklad uhličitá kúpeľ, pri ktorej sa využívajú kúpele v prírodnej liečivej vode s teplotou 32 až 34 ° C s vysokým obsahom oxidu uhličitého. Ďalšou veľmi častou metódou je jódobrómová kúpeľ, čo je kúpeľ v prírodnej liečivej vode s vyšším obsahom jodidov a jódu o teplote okolo 40 ° C. Balneoterapia v gynekológii využíva na liečbu tiež tzv vaginálnu irigáciu, kde sa využíva blahodarné účinky prírodnej liečivej vody k výplachu vagíny.

 

CIELE BALNEOTERAPIE

Ciele balneoterapie a kúpeľnej liečby všeobecne je maximálne využitie prírodných liečivých zdrojov a dostať pomocou vhodnej rehabilitácie organizmus do stavu, v ktorom dokáže na plno využiť svoje samoregulačné a samoliečiace schopnosti. Balneoterapia prispieva k odolnosti voči stresom, vytvára obranyschopnosť organizmu, reguluje a stimuluje funkciu autonómnej nervovej sústavy, upravuje hormonálnu a látkové riadenie organizmu a hlavne zvyšuje rozsah všetkých funkčných schopností celého nášho organizmu. Pozitívnych výsledkov balneoterapia sa dosahuje počas liečenia v kúpeľoch nielen u dospelých klientov, ale aj u detí.